El portal dels estudis de comunicació des de 2001

Edición en español

Edició en català

Edição en português

El projecte

 

 

El Portal de la Comunicació de l’Institut de la Comunicació de la UAB (InCom-UAB), inaugurat el març de 2001, ofereix informació i documentació especialitzada en els diferents aspectes de la comunicació orientada als investigadors, estudiants i professionals del sector, prioritàriament d'Amèrica Llatina, Espanya i Catalunya.

 

 Des que es va posar en línia, el Portal de la Comunicació InCom-UAB s'ha constituït com a mitjancer i punt de referència a Internet per a totes les persones interessades en els estudis sobre mitjans de comunicació, societat de la informació, tecnologies de la informació i comunicació (TIC), i les seves repercussions i influències en l'organització social.


El Portal de la Comunicació InCom-UAB compleix quatre grans objectius:

a. Servir de punt de trobada i intercanvi d'idees entre estudiosos que comparteixen unes inquietuds intel·lectuals iguals o semblants, sempre dins de l'àmbit de la investigació en comunicació.

b. Oferir continguts de producció pròpia, en l'elaboració dels quals participen experts de diverses universitats espanyoles i llatinoamericanes.

c. Seleccionar i sistematitzar la informació disponible a la xarxa sobre comunicació. Ofereix enllaços amb les webs i els continguts que es consideren de més interès.

D. Fomentar la investigació en ciències de la comunicació i promoure la col·laboració entre el món universitari i el professional. El Portal per la seva pròpia naturalesa, permet difondre coneixements i intercanviar idees entre els sectors professionals i la investigació universitària en comunicació.


El Portal de la Comunicació InCom-UAB compta amb tres edicions: en espanyol, en català i en portuguès.

La Generalitat de Catalunya col·labora amb el Portal de la Comunicació InCom-UAB des de juliol de 2001.

Amb aquesta participació al Portal la Institució Catalana contribueix a l'esforç del Institut de la Comunicació de la Universitat Autónoma de Barcelona de crear instruments d'anàlisi que permetin, tant a investigadors com a professionals, la interpretació dels canvis que experimenta la comunicació en la nova Societat de la Informació.

Si teniu alguna consulta, poseu-vos en contacte amb nosaltres. També, si us plau envieu informació sobre les activitats o publicacions que puguin ser d'interès per al Portal.

Amb la seva col.laboració podrem assolir el nostre objectiu: mantenir al Portal de la Comunicació InCom-UAB com una eina de referència i suport per a la comunitat de recerca i docència interessats en diferents aspectes de la comunicació.


[+] Llistat d'institucions amigues del Portal de la Comunicació InCom-UAB