El portal dels estudis de comunicació des de 2001

Edición en español

Edició en català

Edição en português

Filtrar per categoria

Filtrar per autors

Lliçons

ISSN 2014-0576
 

Les Teories de la Comunicació davant el repte de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC)

Miquel Rodrigo

09/2010

Les TIC han irromput amb gran força en la comunicació de la nostra vida quotidiana. Això ha suposat noves pràctiques, però també la necessitat de repensar els processos de comunicació. Les Teories de la Comunicació han d 'afrontar el repte d'explicar i investigar aquests nous fenòmens. Moltes de les seves propostes continuen sent vàlides per a l'anàlisi de les TIC, però cal recordar que la investigació és la que s'encarrega de determinar quines [...]

Llegir Descarregar PDF

 

Models de la comunicació

Miquel Rodrigo

10/2005

Comencem amb una narració de Jorge Luis Borges (1981: 143-144): "En aquell Imperi, l'Art de la Cartografia va assolir tal Perfecció que el mapa d'una sola Província ocupava tota una Ciutat, i el mapa de l'Imperi, tota una Província. Amb el temps, aquests Mapes Desmesurats no van satisfer i els Col·legis de Cartògrafs van aixecar un Mapa de l'Imperi, que tenia la grandària de l'Imperi i coincidia puntualment amb ell. Menys Addictes a l'Estudi de [...]

Llegir Descarregar PDF

 

La comunicació intercultural

Miquel Rodrigo

2000

Aquest text pretén exposar les característiques i els problemes de la comunicació intercultural. Per aquest motiu es donarà resposta a les preguntes següents: Què entenem per cultura? Com diferenciem una cultura d'una altra? Quina és la diferència entre la pluriculturalitat i la interculturalitat? Què és la comunicació intercultural? Com aconseguir una comunicació intercultural eficaç? Quins problemes planteja la comunicació intercultural? Abans [...]

Llegir Descarregar PDF