El portal dels estudis de comunicació des de 2001

Edición en español

Edició en català

Edição en português

Filtrar per categoria

Filtrar per autors

Lliçons

ISSN 2014-0576
 

L'interaccionisme simbòlic i l'Escola de Palo Alto. Cap a un nou concepte de comunicació

Marta Rizo

11/2004

Aquesta lliçó té com a propòsit bàsic exposar les principals premisses teòriques i metodològiques de l’Interaccionisme Simbòlic, d’una banda, i de l’Escola de Palo Alto, de l’altra. El punt de partida és la consideració que ambdós corrents de pensament van inaugurar una nova forma de comprensió de la comunicació, allunyada de la visió dominant que la redueix als mitjans de comunicació i més centrada en la interacció, en la comunicació [...]

Llegir Descarregar PDF