El portal dels estudis de comunicació des de 2001

Edición en español

Edició en català

Edição en português

Filtrar per categoria

Filtrar per autors

Lliçons

ISSN 2014-0576
 

L'estètica en l'art. Un apropament a l'art des de la comunicació i l'Estètica Pragmàtica

Vivian Romeu

11/2007

Un pensaria que parlar de l'estètic remet directament a parlar dels judicis de valor que presenta l'art; ens referim concretament als judicis de valor que l'estètica transcendental kantiana va inaugurar com a valor de l'art en l'època moderna, centrats en la bellesa del sublim, i en la sublimitat com a categoria d'allò inaprensible i inconceptualitzable. No obstant això, la proposta que aquí es presenta intenta rescatar les postures primigènies [...]

Llegir Descarregar PDF