El portal dels estudis de comunicació des de 2001

Edición en español

Edició en català

Edição en português

Filtrar per categoria

Filtrar per autors

Lliçons

ISSN 2014-0576
 

Comunicació i societats africanes. Una perspectiva introductòria

José Carlos Sendín Gutiérrez

10/2013

Aquest text pretén oferir un panorama introductori als processos de comunicació al continent africà. Els termes panorama i introductori són completament intencionals es tracta d'un abordatge sobre la comunicació i, per si això fos poc, aplicats a tot un continent. Amb aquesta intenció ens aproparem a com va ser i com és concebuda la comunicació en les societats africanes. Després es presenten algunes idees sobre els ecosistemes mediàtics al [...]

Llegir Descarregar PDF

 

Ecologia de la comunicació, teoria crítica i interculturalitat

Víctor Silva Echeto

07/2013

La lliçó analitza els antecedents de l'ecologia de la comunicació, des d'una perspectiva arqueològica, introduint-se en els investigadors que van plantejar, inicialment, l'emergència d'aquesta àrea en el context de la investigació en comunicació. Actualitza la investigació sobre l'ecologia de la imatge visual, per plantejar-se, finalment, una teoria crítica de l'ecologia de la comunicació.

Llegir Descarregar PDF

 

Les tendències de les sèries de ficció espanyoles en els primers anys del segle XXI

Belén Puebla Martínez, Elena Carrillo Pascual, Ana Isabel Iñigo Jurado

06/2013

En aquesta lliçó les autores pretenen oferir una visió general del panorama en què es troben les sèries de televisió espanyoles des de començaments del segle XXI.

Llegir Descarregar PDF

 

Imatge i construcció de noves realitats en la transició de l'Edat Mitjana a la Modernitat

María del Mar Ramírez Alvarado

03/2013

La lliçó que a continuació es presenta ha estat elaborada des de la perspectiva de la història de la comunicació i de la imatge. Se centra en la importància de fenòmens com el desenvolupament de les tècniques del gravat (fonamentalment el xilogràfic), la invenció de la impremta, els canvis en els suports de transmissió de la informació gràfica i les característiques dels models de representació icònica en un període tan determinant com ho va ser [...]

Llegir Descarregar PDF

 

Anàlisi del fenomen Youtube: relació amb els espectadors i amb els generadors de continguts tradicionals

Jorge Gallardo Camacho

02/2013

El consum de vídeo a Internet ha crescut exponencialment en els últims anys i Youtube ha participat en aquesta expansió de continguts audiovisuals des que va néixer l'any 2005. En aquesta lliçó plantejarem per què creix aquesta xarxa social de vídeos de manera imparable i com ha transformat el comportament de l'espectador i la seva relació amb les indústries culturals tradicionals: ha perdut la televisió tradicional la seva hegemonia [...]

Llegir Descarregar PDF